toiminnalliset ja alueelliset tarkastelut

Tutkimus-  ja selvitystyöt, sekä hankesuunnittelu

Helsingin kaupungin terveysasemien tilakartoitus 2001-2002

Helsingin kaupungin mielenterveysyksiköiden tilakartoitus 2002-2003

Terveysasemien tilasuunnitteluohjekorttien kehitys- ja päivitystyö 2000-02-05-06

Terveystoimintojen tilaselvitys 2006

Tarveselvityksiä 1993-2019;

Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kirkkonummen kaupunki

Hus-tilahallinto

Alueopastesuunnittelu, Kustaankartano ja Laakson sairaala

Toiminnalliset ja alueelliset tarkastelut
Terveysasemien suunnitteluohje tilakortit, Helsingin kaupunki
Sairaalatilojen suunnitteluohje tilakortit, Helsingin kaupunki
Hammashoitoloiden suunnitteluohje tilakortit, PlusTerveys
Hus -psykiatrian toimintojen sijoittaminen Kivelän sairaala-alueelle
Väistötila päiväkotien sijottamiset Helngin kaupunki 2018-2019
Koulujen ja päiväkotien hankesuunnitelmia, Espoon Kaupunki
Koulujen, toimitilojen  ja päiväkotien hankesuunnitelmia, Helsingin Kaupunki
Koulujen ja päiväkotien hankesuunnitelmia, Vantaan Kaupunki
Toimitilojen, koulujen ja päiväkotien hankesuunnitelmia, Kirkkonummen kaupunki
Malmin lentoasema hangaari