korjaus- ja restaurointisuunnittelutehtävät

korjaus- ja restaurointi suunnittelutehtävät

Rakennussuojelu

Rakennussuojeluista konservoivista korjaushankkeista esimerkkinä on Suomen Lähetysseuran, toimitilojen,  Lähetysmuseon ja erityisesti Lähetyskirkon Tähtitorninkatu 18 (arkkitehti Wrede) konservointi.

Uudet tekniset järjestelmät ilmanvaihdon vaatimusten ja sähkötekniikan osalta pystyttiin toteuttamaan rakenteisiin integroituina huomaamattomina muutoksina. Kohteen suunnittelussa perehdyttiin perusteellisesti rakennuksen alkuperäiseen historiaan ja muutostöiden kerrostumiin. 

Toimistomme on suunnitellut useiden sr-1 luokan suojeltujen rakennusten perus- ja  julkisivukorjauksia, esimerkkinä mainittakoon Laakson sairaalan paviljongit 2 ja 3, sekä Koskelan sairaalan B-rakennus

Korjaus- ja restaurointisuunnittelutehtävät Vaatimusluokka
 Suomen Lähetysseura Ry Tähtitorninkatu 18 peruskorjaus / sr-1 erittäin vaativa
mm. Lähetyskirkon restaurointi, erittäin vaativa
lähetysmuseo sisustussuunnitteluineen, kokoustilat, henkilöstöravintola erittäin vaativa
2001/ 4000 k-m2 erittäin vaativa
 Lähetysmuseon konservointi- ja aputilat 2005 erittäin vaativa
Uimastadion, hyppytorni kunnostussuunnitelma sr-1 erittäin vaativa